luat bao hiem xa hoi

Share:
Indexes
  1. Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng lương hưu năm 2022
  2. Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng lương hưu năm 2022

Cập nhật luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2022

Trong vài năm gần đây, luật bảo hiểm xã hội liên tục thay đổi để phù hợp với thời đại mới. Điều này cũng khiến cho nhiều người chưa thể cập nhật hết những điều khoản được chỉnh sửa. Trong bài sau, cùng Tài Chính 24H tìm hiểu về những điểm nổi bật trong luật bảo hiểm xã hội hiện nay.

Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng lương hưu năm 2022

Lao động năm 2022 trở đi được tính tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45%. Nó tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội. Năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động trong luật bảo hiểm xã hội là đủ 60 tuổi 3 tháng, trong điều kiện bình thường.

Luật này được quy định tại Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của lao động nam 2022 là 60 tuổi 3 tháng. Sau mỗi năm, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng thêm 3 tháng. Nó được duy trì cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng lương hưu năm 2022

Bắt đầu từ năm 2022, số năm đóng luật bảo hiểm xã hội mới nhất để hưởng lương hưu có sự thay đổi. Điều này được thực hiện dựa trên Điều 56 và 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Theo đó, lao động nam cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội mới có thể hưởng lương hưu từ 45% trở lên. Nhiều hơn so với những năm trước 1 năm.

Ngoài ra, mỗi công dân, người lao động sẽ được cộng thêm 2% lương hưu nếu đóng thêm 1 năm bảo hiểm. Tối đa, mỗi người có thể hưởng lương hưu bằng 75% lương hiện tại. Như vậy, trung bình lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm là có thể hưởng tối đa lương hưu theo luật BHXH mới nhất.

Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% đối với lao động nữ. Trong điều kiện đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội. Lao động nữ cũng được cộng thêm 2% lương hưu mỗi tháng nếu đóng thêm 1 năm.

Trung bình, lao động nữ sẽ có số năm đóng ít hơn, khoảng 30 năm nếu muốn hưởng lương hưu 75%. Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu của nữ được tăng 4 tháng so với 2022. Còn đối với lao động nam thì khoảng 60 tuổi 6 tháng là có thể về hưu, tăng 3 tháng theo luật bảo hiểm mới.

Nguồn Tài Chính 24H : https://taichinh24h.com.vn/luat-bao-hiem-xa-hoi/