Erişilebilir ve Temiz Enerji için 3 hedef 🎯

Share:

Erişilebilir ve Temiz Enerji için 3 hedef 🎯

Almanya ikinci alarm seviyesine geçti.😮

Enerji ve ısınmada kullandığı Rus doğal gazının arzının %60 azaltması nedeni ile önlemler almaya başladı.

Şuan bize hiçte uzak olmayan enerjiye erişememe sorununu, 1,1 milyar insan elektrik, 2.9 milyar insan yemek pişirmek için derinden hissediyor.

Bu sorununu aşmak için ülkemizin ve dünyanın alması gereken önlemleri birlikte hatırlayalım.👇

Birleşmiş milletlerin On yedi sürdürülebilir kalkınma amacından yedincisi #erişilebilirtemizenerji dir.

Hedef; Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin güvence altına alınması

2030 yılına kadar;🙌

1-Modern enerjiye evrensel erişim

2-Yenilenebilir enerjinin küresel payının artırılması

3-Enerji verimliliğindeki iyileşmenin iki katına çıkarılması

a-Temiz enerji araştırma, teknoloji ve yatırımlarına erişimin desteklenmesi

b-Gelişmekte olan ülkelere yönelik enerji hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Bu konuda ülkelerin ve dünyanın alacağı önemler yanında bireylere ve şirketlere düşen bir önlemler olabilir

📌Düşük güçlü enerji gereksinimi duyan teknolojileri kullanmak

📌Yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ve depolama sistemlerine yatırım yapmak

📌Enerjinin nasıl korunacağı ve güvenli, yenilenebilir ve ucuz maliyetli çözümler konusunda eğitim vermek

📌Tedarikçilerin yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmaya teşvik etmek

📌 Paydaşların, çevreye olan etkilerini açıklamalarını ve ayak izlerini azaltmaları için takipçi olmak.

Unutmamalıyız! Tasarruf en büyük enerji kaynağıdır.💥

kaynaklar

https://www.kureselamaclar.org/amaclar/erisilebilir-ve-temiz-enerji/

https://www.globalcompactturkiye.org/erisilebilir-ve-temiz-enerji/

Yazımı beğendiyseniz alkışlamayı, beş kişiye tavsiye etmeyi, kaydetmeyi unutmayın. ( Medium’da maksimum elli ’ye kadar alkış atılabildiğini biliyor muydunuz?)

Yorum yaparak bana geri bildirimlerde bulunmanız ise daha iyi yazılar yazmamız için teşvik edici olacaktır.

Ayrıca bize sosyal medya hesaplarımdan

Muhendisabi — Medium

www.linkedin.com/in/mühendisabi

https://twitter.com/muhendisabi1?s=1152